Diensten

Advies

AGH verstrekt advies aan de bij de samenwerking betrokken partijen over de vervaardiging,aanpassing en uitvoering van:

vergadering
  • pensioenregelingen
  • opleidings en ontwikkelingsfondsen

Secretariaat

AGH ondersteunt de besturen en sociale partners van de bij de samenwerking betrokken partijen, bij het beheer van de genoemde regelingen. Daarbij wordt ook op het gebied van uitbesteding de nodige ondersteuning gegeven.

Administratie

AGH verzorgt in opdracht van de bij de samenwerking betrokken partijen de administratie van de genoemde regelingen.

De administratieopdracht bestaat uit de hieronder genoemde taakgebieden:

  • De inning van de premie voor de sectorale collectieve regeling.
  • Het verzorgen van de werkgeversadministratie.
  • Het verzorgen van de werknemersadministratie.
  • Het verzorgen van rechtenbeheer.
  • Het verzorgen van de subsidie- of uitkeringenadministratie.
  • Het verzorgen van sturings- en verantwoordingsinformatie.

Vermogensbeheer

AGH verzorgt in opdracht van de bij de samenwerking betrokken partijen de ondersteuning van de beleggingscommissie en/of bestuur bij beheer van het vermogen.

Communicatie

AGH verzorgt in opdracht van de bij de samenwerking betrokken partijen de voorlichting over de genoemde regelingen.

ActuariŽle ondersteuning

AGH verzorgt in opdracht van partijen de actuariŽle ondersteuning.

afsluitend logo